Belg en Bataaf

donderdag 6 juni 2019 19:00 - 21:00, salons Ten Dorpe
Belg en Bataaf. Het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1815

 

Wie spreekt over de ontstaansgeschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, gebruikt tweemaal de letter W: Waterloo en Willem I. Natuurlijk kan de nieuwe staat die tussen 1813 en 1815 tot stand kwam, niet begrepen worden zonder rekening te houden met de voorafgaande periode van de Napoleontische oorlogen, en evenmin zonder te weten wie koning Willem was.

 

 

Uit het onderzoek dat Stijn van de Perre, Frank Judo en hun medeauteurs voerden voor het boek Belg en Bataaf (verschenen bij uitgeverij Polis), blijkt echter dat het verhaal van die tijd veel genuanceerder was. Zo was het ontstaan van een bufferstaat tegen Frankrijk in de Lage Landen hoegenaamd geen uitgemaakte zaak tot kort voor 1814. Van zijn kant moest Willem I rijden en omzien, en een evenwicht vinden tussen een herstel van prerevolutionaire situaties en een overname van de hervormingen van de revolutietijd. Dat leverde hem onverwachte bondgenoten op, maar hij vervreemdde zich ook van een aantal van zijn oude aanhangers. 

Aan de hand van voorbeelden uit heel uiteenlopende sectoren (kunstbeleid, armenzorg, bestuur, religie, recht...) illustreert Frank Judo de manier waarop het Verenigd Koninkrijk zijn eerste jaren beleefde. Hij gaat ook in op de vraag of dit Koninkrijk wel levensvatbaar was, dan wel van in het begin de kiemen in zich droeg van zijn uiteenvallen in 1830.


Frank Judo (41) is advocaat aan de balie van Brussel bij het prestigieuze kantoor Liedekerke. Hij is bovendien historicus, filosoof en lector aan de Koninklijke Militaire School. Judo is gespecialiseerd in kerkelijk recht, publiek recht (o.a. geschillen bij de Raad van State) en overheidsopdrachten. Hij was een tijd medewerker van senator Hugo Vandenberghe (CD&V) en is sinds 2008 voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging. Judo werd voorgedragen door de Orde van Vlaamse Balies. De Hoge Raad voor Justitie stelt voor welke rechters worden benoemd en bevorderd, doet audits over problemen in rechtbanken en parketten en adviseert regering en parlement over wetsvoorstellen en ontwerpen.


inschrijving

limietdatum overschreden