DUO for a JOB

donderdag 23 mei 2019 19:00 - 22:00, salons Ten Dorpe

DUO for a JOB  linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Via dit “intergenerationele en interculturele” mentorschap (coaching) wil DUO for a JOB bijdragen aan een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen.

Zodra een duo is samengesteld, ontmoeten de jongere en de mentor elkaar minstens twee uur per week gedurende 6 maanden. DUO for a JOB biedt zijn diensten aan in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Prabhu Rajagopal, directeur Antwerpen, zal dit mooie project komen toelichten. 

Je kan alvast meer lezen via volgende link.


inschrijving

limietdatum overschreden